Ιατρείο Ψωρίασης Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων ‘Α. Συγγρός’