Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, 18.30 – 19.30 μέσω FB Το Σωματείο Υποστήριξης Ανθρώπων με Ψωρίαση « ΚΑΛΥΨΩ»  πραγματοποίησε live διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Ψωρίαση & Γυναίκα. Όλα όσα πρέπει...
Τετάρτη 27 Απριλίου 2022, 19.00 – 20.30 μέσω FB Το Σωματείο Υποστήριξης Ανθρώπων με Ψωρίαση « ΚΑΛΥΨΩ»  πραγματοποίησε live διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Βέλτιστες προσεγγίσεις για τον ασθενή με...
Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021, 18.30 – 19.30 μέσω FB Το Σωματείο Υποστήριξης Ανθρώπων με Ψωρίαση « ΚΑΛΥΨΩ»  πραγματοποίησε live διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Ψωρίαση & COVID-19: Διαχείριση & προσαρμογή...