Το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ έχει έντονη δραστηριότητα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο κατορθώνοντας να βγάλει 326 αποκόμματα μέσα στο 2020.

Εδώ βλέπετε κάποια από τα εντυπωσιακότερα αποκόμματα προς ενημέρωσή σας.