Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών

«ΚΑΛΥΨΩ»

Το Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ» είναι ενεργός μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα για την ψωρίαση. Ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση και τη ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, η κοινωνική αποστιγματοποίηση της νόσου, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η προάσπιση των δικαιωμάτων και η προαγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, που τους συνδέει η κοινή νόσος, αποτελούν βασικούς στόχους του Σωματείου «ΚΑΛΥΨΩ».

Rs-service

Η Ψωρίαση

Είναι μια συχνή, χρόνια, φλεγμονώδης δερματοπάθεια που προσβάλλει περίπου το 2% του πληθυσμού…

Rs-service

Μορφές Ψωρίασης

Η ιατρική κοινότητα χρησιμοποιεί όρους όπως ήπια, μέτρια ή σοβαρή για να κατηγοριοποιήσει την ψωρίαση.

Rs-service

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Προς το παρόν δε μπορούμε να μιλάμε για «ίαση» της νόσου, αλλά για «εξαγνισμό» του δέρματος από το ψωριασικό εξάνθημα.

Rs-service

Πρακτικές Συμβουλές

Υπάρχουν μικρά καθημερινά πράγματα που μπορούν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα της ψωρίασης;

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΩ

Πρόσφατη Δραστηριότητα

Δράσεις Σωματείου

Χορηγοί

Το Καλυψώ είναι σε θέση να πραγματοποιεί ένα μεγάλο μέρος των δράσεων του χάρη στην πολύτιμη βοήθεια των χορηγών του. Οι χορηγοί του Καλυψώ είναι οι ακόλουθοι:

Η ανακατασκευή του site πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της: