Αίτηση Εγγραφής Υποψήφιου Μέλους

Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από το General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, και γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εγγραφή πραγματοποιείται με την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής και την καταβολή του ποσού της ετήσιας συνδρομή των 15€ με μετρητά ή με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου.

Αριθμός λογαριασμού Eurobank

Δικαιούχος: Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών Καλυψώ

IBAN: GR1902600320000810200477366

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απαραίτητα για να γίνει δεκτή η αίτηση σας από το ΔΣ.

    Προς το ΔΣ του Σωματείου Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών ΚΑΛΥΨΩ

    Έχω λάβει γνώση του καταστατικού του Σωματείου και επιθυμώ να γίνω μέλος του. *

    Παρέχω τη ρητή συγκατάθεση και συνδρομή μου σύμφωνα με τον General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, για την τήρηση των στοιχείων που αφορούν στο άτομο μου και τα οποία έχω γνωστοποιήσει προσωπικά στο Σωματείο. Η τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων από το Σωματείο – στα οποία δικαιούμαι να έχω πρόσβαση οποτεδήποτε- γίνεται προς το σκοπό πληροφόρησής μου όσον αφορά την πάθησή μου και εκδηλώσεις του Σωματείου. *