Το Καλυψώ είναι σε θέση να πραγματοποιεί ένα μεγάλο μέρος των δράσεων του χάρη στην πολύτιμη βοήθεια των χορηγών του. Οι χορηγοί του Καλυψώ είναι οι ακόλουθοι: