Β. Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

Η τηλεφωνική υποστήριξη αποτελεί συμπληρωματικό, αλλά ουσιαστικό και απαραίτητο κομμάτι του τομέα της ψυχικής υγείας. Το Σωματείο Καλυψώ δίνοντας έμφαση στην Πανελλαδική του δράση λειτουργεί την Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 210-7212002.

Γ. Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης

Οι ομάδες ψυχοεκπαίδευσης αφορούν την ατομική ανάπτυξη μέσα από το σύνολο. Διεξάγονται σε μικρές κλειστές ομάδες ατόμων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Δ. Ομάδα Δημιουργίας

Το «Καλυψώ» συντονίζει μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων με θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση της ψωρίασης και των συνοδών προβλημάτων μέσα από την Τέχνη .

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ 210-7212002 ή 6946-772690