Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μου η ψωρίαση;

Η ύπαρξη της ψωρίασης συνεπάγεται αλλαγές στην καθημερινότητα του ατόμου. Κατ’ αρχήν, ως χρόνια πάθηση απαιτεί ιατρική και φαρμακευτική υποστήριξη. Ο ασθενής καλείται να έχει συστηματική συνεργασία με ειδικούς στον χώρο υγείας. Η επίσκεψη στο γιατρό και η τήρηση της αγωγής, εισάγονται στην καθημερινότητα του ασθενούς και την τροποποιούν.

Ανάλογα με την σοβαρότητα και τα σημεία όπου εντοπίζεται η νόσος, καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να περιοριστούν ή να εγκαταλειφθούν, τουλάχιστον στις περιόδους των εξάρσεων.

Η συναισθηματική κατάσταση των ασθενών με ψωρίαση αλλάζει επίσης. Το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με την αβεβαιότητα των εξάρσεων και των υφέσεων, την προσαρμογή της αγωγής του ανάλογα με το στάδιο της νόσου και τις αλλαγές στην εικόνα του σώματός του. Όσον αφορά την κοινωνική ζωή, το στίγμα και οι μύθοι που υπάρχουν γύρω από την φύση της ψωρίασης είναι πιθανό να δυσκολέψουν τον ασθενή στις κοινωνικές του συναναστροφές.

Με λίγα λόγια, εκτός από την ιατρική διάσταση, η ψωρίαση συνδέεται με μία σειρά από ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, ικανές να επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Σε πολλές περιπτώσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών της ψωρίασης είναι σημαντικός ο συνδυασμός ιατρικής και ψυχικής φροντίδας.

Πως αλλάζει η εικόνα που έχω για το σώμα μου;

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την φυσική μας εμφάνιση, αποτελεί μέρος της αυτό-εικόνας μας και συμβάλει στη διαμόρφωση της ταυτότητάς μας. Επιπλέον, τα κοινωνικά πρότυπα στην σύγχρονη εποχή έχουν αναγάγει την ελκυστική εικόνα σώματος από απλό χαρακτηριστικό της ταυτότητας σε αξία. Είναι φυσιολογικό επομένως οι άνθρωποι να περνούν κάποιον χρόνο αξιολογώντας την εμφάνισή τους μπροστά στον καθρέπτη.

Στη περίπτωση της ψωρίασης, το όργανο που προσβάλλεται είναι το δέρμα, το οποίο καλύπτει εξ’ ολοκλήρου το σώμα. Είτε πρόκειται για ήπιες βλάβες οι οποίες εντοπίζονται σ’ ένα μόνο σημείο είτε για εκτεταμένες όταν η ψωρίαση έχει πιο σοβαρή μορφή, οι βλάβες της ψωρίασης γίνονται αναπόφευκτα αντιληπτές ως σωματικές ατέλειες, όταν αξιολογούνται με όρους εμφάνισης.

Το αποτέλεσμα είναι οι ασθενείς να κάνουν συχνά οδυνηρές σκέψεις όσον αφορά την εικόνα τους, οι οποίες τους οδηγούν κυρίως σε συμπεριφορές αποφυγής, προκειμένου να ανακουφίσουν την ένταση των αισθημάτων ντροπής για το σώμα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών είναι το άτομο να μην βγαίνει από το σπίτι για να μην το δουν, να αποφεύγει τις κοινωνικές συναναστροφές που παλαιότερα του προκαλούσαν ευχαρίστηση, να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του σώματος με ρούχα ακόμη και κατά τους θερινούς μήνες για να μην φαίνονται οι ψωριασικές βλάβες.

Η συμφιλίωση με τις αλλαγές που προκαλεί στην εικόνα του σώματος η ψωρίαση είναι μια απαιτητική υπόθεση. Χρειάζεται υποστήριξη από τα οικεία πρόσωπα του ασθενούς και πολλές φορές από κάποιον ειδικό, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει πιο συγκεκριμένα στην τροποποίηση των αποφευκτικών συμπεριφορών και στην ανακούφιση των δυσάρεστων συναισθηματικών επιπτώσεων που συχνά συνοδεύουν τις χρόνιες ασθένειες, όπως είναι το άγχος ή η κατάθλιψη. Το Καλυψώ, με τη βοήθεια των ειδικών συνεργατών του, μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στη παροχή της ψυχολογικής υποστήριξης που θα απαιτηθεί.

Πως αλλάζει η αυτo-εκτίμησή μου;

H αυτo-εκτίμηση αποτελεί κι αυτή ένα κομμάτι της αυτο-εικόνας μας, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και ορίζουμε το ποιοι είμαστε. Η αυτο-εκτίμηση είναι ένα δυναμικό χαρακτηριστικό, δηλαδή δεν παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Ο βαθμός αυτό-εκτίμησης αλλάζει φυσιολογικά σε όλους τους ανθρώπους ακολουθώντας την πορεία της ζωής. Έτσι, σε περιόδους δυσκολιών όλοι είναι πιθανό να βιώσουμε μείωση στο βαθμό της αυτο-εκτίμησής μας, ενώ όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα αναμένεται αντίστοιχα αύξηση της αυτο-εκτίμησης. Στους ασθενείς με ψωρίαση, οι αλλαγές αυτές είναι πολύ συχνά αλληλένδετες με τις περιόδους εξάρσεων και υφέσεων της νόσου.

Ο όρος αυτο-εκτίμηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αξία που αποδίδουν οι άνθρωποι στον εαυτό τους σε δύο κυρίως τομείς, της ικανότητας και της αποδοχής. Η ικανότητα έχει να κάνει με την επίτευξη στόχων και τον έλεγχο επάνω στα γεγονότα της ζωής. Η αποδοχή σχετίζεται με την ανάγκη να λαμβάνουμε εκτίμηση και συμπάθεια, από τον εαυτό μας και από τους άλλους. Η ψωρίαση φέρνει κάποια εμπόδια στην υγιή αυτο-εκτίμηση: είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα και η αιτιολογία της έναρξής της χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα επίσης χαρακτηρίζει την πορεία και την εξέλιξη της νόσου σε κάθε ασθενή.

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ικανά να οδηγήσουν τον ασθενή σε σκέψεις αμφισβήτησης της ικανότητάς του να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της νόσου. Επιπλέον, οι αλλαγές στην αυτό-εικόνα και οι συναισθηματικές δυσκολίες που τις συνοδεύουν προκαλούν μείωση στα επίπεδα αποδοχής του εαυτού και τείνουν να καθιστούν την αυτο-εκτίμηση ευαίσθητη σε περαιτέρω υπονόμευση. Αν οι δυσκολίες της ζωής κρατούν την αυτο-εκτίμησή σας συστηματικά μειωμένη, μην διστάσετε να αναζητήσετε τη βοήθεια του ειδικού στο Σωματείο Καλυψώ.