Ενόψει της ευαίσθητης φύσης των δεδομένων που διαχειριζόμαστε, προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας είναι απόλυτα προστατευμένες.

Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας, συμφωνείτε με την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το Σωματείο, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) και τους παρακάτω όρους χρήσης και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς παρακαλείσθε να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η Επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Σωματείου Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών ΚΑΛΥΨΩ γίνεται  χωρίς να απαιτούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα αποκτώνται μόνο αν μας παράσχετε τα δεδομένα, για παράδειγμα, κατά την αίτηση νέου μέλους, τη συμμετοχή σας σε κάποια επώνυμη έρευνα ή τη σύναψη σύμβασης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

H ιστοσελίδα μας www.kalypso.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο συναλλασσόμενος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11,12 και 13 του ν. 2472/1997.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου μας www.kalypso.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση από το Σωματείου Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών ΚΑΛΥΨΩ.

Θα χρησιμοποιηθούν από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα (εφόσον υπάρχει) για τις αντίστοιχες υπηρεσίες και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου. Τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε, δε διατίθενται σε τρίτους.

Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ο εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας www.kalypso.gr έχει δικαίωμα να ζητήσει ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή και μεταφορά των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή.

Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της.

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας είναι ανώνυμη. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου μας www.kalypso.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Δεδομένα που συλλέγουμε

Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό)
 • Διεύθυνση κατοικία
 • Χώρα κατοικίας και γλώσσα
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Κατηγορία επαγγέλματος
 • Είδος ασθένειας
 • Αποτελέσματα ερωτηματολογίων στα οποία έχετε συμφωνήσει να απαντήσετε ή πληροφορίες που μας υποβλήθηκαν από εσάς κατά τη συμμετοχή σας σε κάποια έρευνα
 • Αρχεία επικοινωνίας μαζί σας είτε μέσω τηλεφώνου, email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
 • Πληροφορίες που τυχόν συλλέγονται αυτόματα από το σύστημα του υπολογιστή σας, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα, τύπος browser και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

Δεδομένα που συγκεντρώνουμε αυτόματα

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο μας, συγκεντρώνουμε και πληροφορίες αυτόματα, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URLανακατεύθυνσης, την αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το λειτουργικό σύστημα, το αποτέλεσμα της περιήγησης (απλός επισκέπτης ή επισκέπτης που έκανε κράτηση), το ιστορικό περιήγησης, το είδος των δεδομένων που είδατε.

Cookies

Το Σωματειο ΚΑΛΥΨΩ ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ της και του χρήστη, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα εν λόγω cookies, εφόσον τα έχετε αποδεχθεί, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο του ατόμου που επισκέπτεται τη σελίδα. Τα cookies καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης σε καμία περίπτωση.

Πότε διαγράφουμε τα στοιχεία σας

Διαγράφουμε τα δεδομένα αφού έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέξαμε.

Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δική σας επιθυμίας ή στις εξής περιπτώσεις:

(α) σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και ενημερώσεις (newsletter) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται σε περίπτωση που επιλέξετε να διαγραφείτε από το newsletter μέσω της επιλογής «unsubscribe».

(β) σε περίπτωση που είστε μέλος του Σωματείου ΚΑΛΥΨΩ και θέλετε να διαγραφείτε, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματός σας, με την επιφύλαξη όσων έχουμε εκ του νόμου την υποχρέωση να φυλάσσουμε στο αρχείο μας.

Στην περίπτωση, που, παρά το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας, έχουμε εκ του νόμου υποχρέωση τήρησης ορισμένων από αυτά,  δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό. Είναι αυτονόητο ότι ενεργούμε πάντοτε με γνώμονα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία και δεν πρόκειται να θέσουμε σε διακινδύνευση με κανένα τρόπο.

 1. Ανήλικοι Χρήστες

Με δεδομένο ότι δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/επιβεβαιωθεί από το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ η συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκων που έχουν τυχόν πρόσβαση στο ιστότοπό της, τυχόν ανήλικοι χρήστες του ιστότοπου  που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στο ΚΑΛΥΨΩ, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Συνίσταται δε στους ενήλικους να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Η εχεμύθεια των δεδομένων των μελών του σωματείου μας, είναι για εμάς απαράβατος κανόνας. Για το λόγο αυτό:

 • Κάθε καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αυστηρά για λογαριασμό του ΚΑΛΥΨΩ και τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται, ούτε με άλλο τρόπο μοιράζονται με τρίτους.
 • Δεν χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δεν θα μεταβιβάσουμε ποτέ τα δεδομένα σας σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Όσον αφορά τα hyperlinks που τυχόν περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας, εφόσον αυτοί παρέχονται από τρίτους, δεν εφαρμόζεται η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά τυγχάνει εφαρμογής η εκάστοτε πολιτικής προστασίας κάθε ιστότοπου.
 • Στην περίπτωση που αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο η πολιτική μας για την κοινοποίηση δεδομένων, θα ανανεώσουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου, για την οποία θα σας ενημερώσουμε και την οποία θα βρείτε ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας.

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και απάτης.

Σκοποί Επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον βέλτιστο τρόπο και να επιτύχουμε τους καταστατικούς μας σκοπούς.

Έτσι, η επεξεργασία των δεδομένων σας  γίνεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Ενημέρωση για τις δράσεις μας: καταχωρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για νέες δράσεις, προγράμματα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να αρνηθείτε την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων, είτε μέσω της επιλογής «unsubscribe», είτε μέσω αποστολής μηνύματος στο email info@kalipso.gr
 2. Προκειμένου να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από σύμβαση με εσάς καθώς και να τηρούμε τις υποχρεώσεις που μας επιβάλει η νομοθεσία.
 3. Για να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε δια-δραστικές ενέργειες μέσω τις ιστοσελίδας μας.
 4. Για να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς που διοργανώνουμε και εν συνεχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας εφόσον δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό.
 5. Για να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες που διοργανώνουμε.
 6. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να διευθετήσουμε διαφορές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ μας.
 7. Για να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήση μας.
 8. Για να ικανοποιήσουμε τυχόν έννομα συμφέροντά μας.
 9. Κατ’ εξαίρεση στις εξής περιπτώσεις: (i) όταν μας το επιβάλουν νομοθετικές διατάξεις (π.χ. ασφάλεια και πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων), (ii) όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τα έννομα συμφέροντά μας και (iii) όταν είναι απαραίτητο να διαφυλάξουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου.

Νομική Βάση

Η νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να διαφέρει κάθε φορά, αλλά συνήθως συνοψίζεται σε μία από τις εξής: (i) η τήρηση υποχρεώσεων από σύμβαση μεταξύ μας, (ii) όπου τυχόν υπάρχουν νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία δεν συγκρούονται με τα δικά σας δικαιώματα, (iii) όπου μας έχετε δώσει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας και (iv) όπου έχουμε τη νομική υποχρέωση να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. υποχρέωση από το φορολογική νομοθεσία κ.λπ.).

Ασφάλεια

Το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή της πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της εργασίας του.

Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για όσο διάστημα κρίνουμε απαραίτητο, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και για ό,τι άλλο χρειαστεί για τους σκοπούς της μη κερδοσκοπικής μας δραστηριότητας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα :

 1. Δικαίωμα Πρόσβασης:Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς αυτά επεξεργάζονται
 2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων:Το δικαίωμα επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων στην βάση δεδομένων
 3. Δικαίωμα διαγραφής:Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας στοιχείων
 4. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας:Μπορείτε να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
 5. Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας:Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 6. Το δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή: Μπορείτε να καταθέσετε παράπονο εναντίον του ΚΑΛΥΨΩ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ. Δικαιούστε ακόμη να καταθέσετε το παράπονό σας στην εποπτεύουσα αρχή του τόπου κατοικίας ή εργασίας.

Η εποπτεύουσα αρχή είναι η:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Εφόσον έχετε κάποια ερώτηση ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ στο info@kalipso.gr

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, δηλαδή το νομικό πρόσωπο  που καθορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι αποκλειστικά το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ.

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην συλλογή, την επεξεργασία ή την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το ΚΑΛΥΨΩ, σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στο  info@kalipso.gr

Αλλαγές στην Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Επιπλέον, δεδομένου ότι το σωματείο και οι δράσεις μας αλλάζουν διαρκώς, μπορεί να αλλάξει και η παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν θέλετε να βλέπετε τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για τη χρήση των Cookies, παρακαλούμε να επισκέπτεστε την Πολιτική Απορρήτου για να τις βλέπετε. Σε περίπτωση που κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που σας επηρεάζουν, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προτού ξεκινήσουμε την επεξεργασία.

Αποδοχή των Όρων

Η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πολιτικής απορρήτου.