Η Ομάδα Ψυχικής και Σωματικής Έκφρασης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017, αρχικά με παιχνίδια και ασκήσεις γνωριμίας και εμπιστοσύνης. Εξελίχθηκε στη πορεία με έκφραση συναισθημάτων και αλληλοϋποστήριξη των μελών...