Δίωρο σεμινάριο με την υποστήριξη της ψυχολόγου και εικαστικής ψυχοθεραπεύτριας Έλενας Αρσενίδου που αναφέρει: 

“Η έκφρασή μας μέσα από την τέχνη μπορεί να γίνει η γέφυρα για να βάλουμε σε λέξεις αυτό που δεν έχουμε ακόμα πει, αυτό που δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει.

Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τις γραμμές, τα σχήματα και τα χρώματα για να δημιουργήσουμε μια εικόνα σχετίζεται άμεσα με τις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας. Σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που προσεγγίζουμε και οργανώνουμε τη ζωή μας. Η δημιουργικότητα, οι αισθητικές αξίες και το ‘ανείπωτο’ που εκφράζουμε μέσα από ένα έργο τέχνης μπορεί να γίνει η δύναμη που θα μας κινητοποιήσει να διερευνήσουμε την καθημερινότητά μας, τους ρυθμούς της και τις ισορροπίες της.”