Σε μία λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 07 Μαρτίου 2015 στο μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τιμήθηκε μία σειρά από διακεκριμένους επιστήμονες, αλλά και φορείς που ξεχώρισαν για το επιστημονικό τους έργο.

Στη διαδικασία αξιολόγησης για το βραβείο αυτό συμμετείχαν 41 σύλλογοι ασθενών από όλη την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου και του ΚΑΛΥΨΩ.