Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, 18.00 – 19.00 μέσω FB Το Σωματείο Υποστήριξης Ανθρώπων με Ψωρίαση « ΚΑΛΥΨΩ»  πραγματοποίησε live  διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων με ψωρίαση...
Η Ομάδα Ψυχικής και Σωματικής Έκφρασης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017, αρχικά με παιχνίδια και ασκήσεις γνωριμίας και εμπιστοσύνης. Εξελίχθηκε στη πορεία με έκφραση συναισθημάτων και αλληλοϋποστήριξη των μελών...
29η Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης Η προάσπιση της υγείας των ασθενών με ψωρίαση είναι αναφαίρετο δικαίωμα Η ύπαρξη της ψωρίασης συνεπάγεται αλλαγές στην καθημερινότητα του ατόμου Η βελτίωση της...
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 18:00-19:00 μέσω FB Το Σωματείο Υποστήριξης Ανθρώπων με Ψωρίαση « ΚΑΛΥΨΩ»  πραγματοποίησε live  διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στους ανθρώπους με ψωρίαση.Οδηγίες...